Profiel
Luc RC. Deleu in "Bob De Groof, of de raptus van een visionair expressionist" (Jan 1991)

...Het plastisch onderzoek van Bob De Groof axeert zich op de eigentijdse samenleving en is exponent van een internationale subcultuur. De visionair expressionistische schilderkunst van Bob De Groof brengt de tragische situatie van de gerevolteerde mens in onze chaotische wereld en drukt de conflictsituatie uit van het sterk agressief geladen individu dat in deze geordende technologische maatschappij wordt geslingerd tussen inzicht en sensibiliteit, de parameters van Bob De Groofs visionaire raptus of rappe geestvervoering.
Vanuit schilderkundig oogpunt inspireert Bob De Groof zich op het historisch Expressionisme, het Amerikaanse Abstract-Expressionisme met de Action-Painting en de Dripping, maar zijn inhoud is eigentijds.
Expressionistisch omdat de kunst van Bob De Groof een beweging inhoudt van binnen de kunstenaar naar buiten, naar de werkelijkheid. De kunstenaar gooit zich op de realiteit, neemt haar in zich op en verwerkt en subjectiveert haar tijdens het creatieproces. Deze beweging eist het volledig engagement van de kunstenaar in de werkelijkheid. werkelijkheid in de brede betekenis van het woord.
Toch brengt Bob De Groof geen kunst die analyseert of thematiseert. Zijn schilderijen willen verleiden vanuit een exhibitionistische en provocerende opstelling. Er zijn trouwens duidelijk banden met de anarchistische subcultuur die zich ondermeer uit in Rock, Hip Hop, Rap, picturale graffiti, strips - een medium waarin ook Bob De Groof actief is - en evenzeer zijn er banden met het universum van de Amerikaanse auteur William Burroughs. Een universum dat ik oproep met woorden als angst, geweld, drugs, kicks, eros-thanatos, buitengewone bewustzijnstoestanden, obsessies, narcotische fixaties, steeds gebracht met het exhibitionisme van graffiti's ...
... In zijn recente werken zien we aanwezigheden die opdoemen. Het zijn frivole maar fatale fantomen die, eenmaal gewekt, niet en nooit meer zullen verdwijnen in de ruimte waaruit ze vandaan komen.
Minder en minder visualiseert Bob De Groof zijn explosieve, apocalyptische, jachtige en geëxalteerde visioenen, maar weerhoudt en selecteert eerder momenten van geweld en tederheid, van vernietiging en waanzin, van gekoesterde verlangens en begeerte, in sterke, gespannen en toch anarchistische composities. Hij schildert 'Une réalité terriblement supérieure à toute réalité', zoals de visionaire dichter Antonin Artaud schreef. Chaotische fantomen, beangstigende gezichten, radeloze ogen en het gebrabbel van verminkte lichaamsdelen treffen ons direct. Antropomorfe, onbestendige wezens duiken op uit de chaos en metamorfoseren. De fantomen lijken in gevechten verwikkeld en bevinden zich op de grens van de desintegratie. De nadruk in de compositie ligt ten volle op beweging en ritme, veroorzaakt door de heftige kleurvegen en borstelstreken en het krachtige en verfijnde coloriet. En Bob De Groof is een kolorist in hart en nieren. De subtiele kleurschakeringen bepalen de bijna hypnotische aantrekkingskracht van de gekwelde fantomen. De overstroming, de invasie van glinsterende, tintelende kleurvibraties, de energetische trillingen van het heftige coloriet en de schijnbaar snelle, ongeremde uitvoering geven aan zijn werken een intense en dwingende beeldwaarde.
Maar ook de verfmaterie zelf coaguleert en schept onbestendige vormen in de fantomische ruimte.
Compositorisch zijn de werken op eigenzinnige manier doortrokken van de vormen van de maniëristische contrapost, de gekronkelde figuren uit de zestiend'eeuwse schilderkunst in een hallucinant spel van bewegingen en contrasten, nu getransposeerd in de urbane jungle van het eind van dit millenium.

Het diabolische ritme van de fantomen blijft nazinderen in de geest van de toeschouwer omdat de picturale ruimte, in haar spanningen en desintegratie, enigmatisch blijft. Het is immers de ruimte van de metamorfose, van de dubbelgangers, van de pulsaties, de humeuren, fobieën en idiosyncrasieën waarmee elke mens is behept.
Van de chaos van dit authentieke menszijn is Bob De Groof de spitsvondige en talentvolle schilder.

Volgende tekst
Collages
Paintings
Peintures
Assemblages
Totems
Graphics


Profile


Contact